JPK - jednolity plik kontrolny

Co to jest JPK?

JPK to zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych urzędowi co miesiąc (JPK_VAT) lub na żądanie organu skarbowego (pozostałe JPK).

Celem JPK, czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego jest sprawniejsza kontrola, przede wszystkim szybsza, ponieważ na podstawie JPK odpowiednie systemy informatyczne Ministerstwa Finansów, w parę minut są w stanie zweryfikować wiarygodność informacji przesyłanych przez firmy - czy np. wydatek danego przedsiębiorcy zgadza się z przychodem kontrahenta ujętego w ewidencji.

JPK dotyczy wielu obszarów - każdy JPK ma określoną przez Ministerstwo Finansów strukturę, budowę - pola, które muszą być obowiązkowo wypełnione oraz pola dodatkowe.

Dane do utworzenia JPK są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa, które my w Państwa imieniu prowadzimy, na podstawie przekazanych dokumentów księgowych .

Plik JPK_VAT można składać tylko drogą elektroniczną – my  jesteśmy na to gotowi, czekamy na WAS. 

adres: ul. Słoneczna 2a, 33-395 Chełmiec
telefon: +48 604-594-203